Callista Enterprise medarbetare Jan Västernäs

JFokus 2017

// Jan Västernäs

Stort intresse för Callista på JFokus

Den workshop som vi presenterar på JFokus 2017 “Hands-on Lab: Developing microservices using Spring Cloud, Netflix OSS and Docker” har redan blivit fulltecknad.

Kommentarer