Callista Enterprise medarbetare Charles Jobson

J2EE Design i UML med RUP och s.k. Agile Software Development Presentation

// Charles Jobson

Presentation från Callista Developer's Conference 2003

Att använda UML för att på ett korrekt och effektivt sätt dokumentera en design är en utmaning på flera sätt. På detta föredrag gör vi en genomgång av J2EE design i UML inom ramen för en systemutvecklingsprocess baserad på RUP så väl som på s.k. “Agile methods”. Exempel-applikationen Java Petstore Blueprints används genomgående som exempel.

Ladda ner presentation

Kommentarer