Callista Enterprise medarbetare Johan Eltes

.Net ur ett J2EE perspektiv Presentation

// Johan Eltes

Presentation från Callista Developer's Conference 2003

Kan .Net jämföras med J2EE? Vad är likt? Vad är olikt? .Net är i många avseenden en kopia av Java. Som programmerare i Java, slås man av alla likheter man finner i .Net-språket C#. En närmare granskning avslöjar dock grundläggande skillnader. Johan ger sina reflektioner efter en vecka av intensiva .Net studier på Software Development Conference i Boston.

Ladda ner presentation

Kommentarer