Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Äntligen lite flyt på webben? Presentation

// Björn Beskow

Presentation från Callista Developer's Conference 2006

WWW. Tre bokstäver som gav oss en ny djärv värld, men som samtidigt förflyttade ut-vecklingsmetodiken för användargränssnitt 20 år bakåt i tiden. Abstraktioner, skiktning, inkapsling och modularitet for all världens väg, och med dem även produktiviteten. Model2, Struts och JSTL är steg i rätt riktning, men det är fortfarande något som saknas. Vart tog skogen vägen, och varifrån kom alla dessa träd? Kanske det vi saknar är en abstraktion som fångar hela flöden snarare än bara enskilda requests? Det hävdas i alla fall från flera håll, bland annat från Spring som lyfter fram begreppet WebFlow för att förenkla och effektivisera webutveckling. En tydlig trend är under uppsegling, och vi skall i det här föredraget ta pulsen på Spring WebFlow. Är det- ta nästa stora paradigm-skifte, eller bara en övergående fluga?

Ladda ner presentation

Kommentarer