Callista Enterprise medarbetare Johannes Carlén

Let's get groovy! Presentation

// Johannes Carlén

Presentation från Callista Developer's Conference 2006

Idag arbetas det hårt med Javaplattformen för att göra systemutvecklingsarbetet enklare. JSR-241 och Groovy tar detta arbetet ytterligare ett steg genom att specificera ett dynamiskt skriptspråk som kan dra nytta av hela J2SE-plattformen. Här gör vi ett snabbt nedslag som visar på Groovy’s möjligheter och vad det kan användas till.

Ladda ner presentation

Kommentarer