Callista Enterprise medarbetare Johan Eltes

Asynkrona tjänster - Nyckeln till SOA-baserad integration Presentation

// Johan Eltes

Presentation från Callista Developer's Conference 2007

Tjänsteorienterad arkitektur är på väg att mogna. Fokus skiftar från lager-baserad återanvändning till integration av processer. Därmed är det dags för SOA att axla utmaningar traditionellt förknippade med Enterprise Application Integration. För att en SOA ska bli framgångsrik på enterprise-nivå behövs stöd för asynkronitet, processorkestrering och robust meddelandehantering. Föredraget belyser dessa områden ur ett generellt SOA- perspektiv, men knyter också an till pågående standardiseringsarbete inom web-services.

Ladda ner presentation

Kommentarer