Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

JavaEE Seams Easy! Presentation

// Björn Beskow

Presentation från Callista Developer's Conference 2007

Java EE 5 är ett stort steg mot enklare utveckling, men räcker det? Under ytan lurar fortfarande komplexitet och fallgropar.

JBoss Seam är det första applikationsramverket specifikt för Java EE 5, som försöker knyta ihop de spretiga komponentmodellerna i AJAX, JSF, EJB3 och Portlets. Hur väl lyckas det, och vad skall man ha det till?

Ladda ner presentation

Kommentarer