Callista Enterprise medarbetare Ola Deibitsch

Lättviktig prototyping med Naked Objects Presentation

// Ola Deibitsch

Presentation från Callista Developer's Conference 2007

Naked Objects är en drastiskt annorlunda ansats för extremt lättviktig och snabb prototyping och utforskande av domänmodeller, utan att behöva skriva användargränssnitt!

Naked Objects tar sin utgångspunkt i strikt objektorientering. Utvecklare och domänexperter fokuserar endast på ”beteende-kompletta” domänobjekt. Genom reflection sköter Naked Objects de ”smutsiga detaljerna” med hjälp av en generisk vy-mekanism och transparent persistens.

Ladda ner presentation

Kommentarer