Callista Enterprise medarbetare Sedina Oruc

Coffee Presentation

// Sedina Oruc

Presentation från Callista Developer's Conference 2013

JavaScript har stort genomslag på klientsidan men associeras tyvärr ofta med huvudvärk och illamående. Det är ganska lätt att utvecklingen resulterar i ostrukturerad kod och det kan vara svårt att felsöka.

Finns det någon lösning på detta? CoffeScript säger sig vara just det.

I denna presentation kommer Sedina att gå igenom styrkor och svagheter med CoffeScript ur ett enterprise-perspektiv med fokus på TDD.

Ladda ner presentation

Kommentarer