Callista Enterprise medarbetare Jacob Tardell

Hadoop - en översikt Presentation

// Jacob Tardell

Presentation från Callista Developer's Conference 2013

Mängden data som våra system ska hantera växer exponentiellt. Dessutom ökar hela tiden möjligheterna att analysera informationen med fler och mer komplexa algoritmer. Det leder till kraftigt ökade krav på att bearbeta data, och Hadoop är en open source-plattform som gör detta möjligt.

Jacob kommer att gå igenom några användningsfall och ge en introduktion till hur man kan börja utforska Hadoop. Vi går igenom ett förslag på teknik-stack och visar exempel som bygger på Apache Pig.

Ladda ner presentation

Kommentarer