Callista Enterprise medarbetare Ola Deibitsch

RAML Presentation

// Ola Deibitsch

Presentation från Callista Developer's Conference 2014

Hur kan vi förenkla och uppmuntra till bättre API:er?

RESTful API Modeling Language (RAML) är ett nytt initiativ för att just beskriva RESTful:a API:er. RAML är en leverantörsoberoende specifikation med stort fokus på användardokumentation och återanvändning, något som inte bara främjar utvecklingen, utan hela livscykeln av ditt API. Varför inte låta API-generatorer konsumera RAML-definitionerna för att producera användardokumentation, klientkod och serverstubbar?

Ladda ner presentation

Kommentarer