Callista Enterprise medarbetare Erik Lupander

Lean & Mean - Go-based microservices on Docker Swarm Presentation

// Erik Lupander

Presentation från Cadec 2017 i Göteborg

Programmeringsspråket Go blir ett allt vanligare val för utveckling av tjänster där runtimekaraktäristik är en viktig faktor med avseende på exempelvis resursutyttjande och skalbarhet.

I den här presentationen kommer vi belysa olika aspekter kring att utveckla sina microservices i Go och vilka runtime-mässiga fördelar som föreligger. Vi kommer bl.a. titta på hur det är att utveckla i Go, siffror kring resursutnyttjande och prestanda samt se hur vi får Go-baserade tjänster att integrera väl i ett typiskt microservice-landskap baserat på Spring Cloud och Netflix OSS.

Ladda ner presentation

Kommentarer