Callista Enterprise medarbetare Peter Larsson

Dumpa servern - serverless är det nya svarta Presentation

// Peter Larsson

Presentation från Cadec 2017 i Göteborg

Serverless-arkitektur och funktion som tjänst (FaaS) är den senaste trenden bland molntjänsterna. Det innebär bland annat att traditionella långlivade virtuella maskiner och processer ersätts med funktioner som endast konsumerar resurser under den korta tid som exekveringen sker.

Presentationen demonstrerar en typisk serverless-applikation och även de begränsningar och möjligheter som den nya arkitekturen för med sig.

Ladda ner presentation

Kommentarer