Callista Enterprise medarbetare Johan Eltes

Rod Jonson om Springs roll i Service Component Architecture

// Johan Eltes

Ramverket Spring har gjort Dependency Injection till en uppskattad och utbredd design-filosofi för komponentbaserad, test-driven utveckling av J2EE-applikationer. Dependency Injection har manifesterats ytterligare, genom den nyligen annonserade programmeringsmodellen för SOA - Service Component Architecture.

Kommer Spring och SCA att bli konkurrerande DI-standards? I en dialog jag hade med Rod Jonson, grundare av Spring-ramverket, framstår teknologierna som kompletterande.

Han menar att Spring-användare kommer att kunna använda SCA med full bakåtkompatibilitet. Han ser framför sig att Interface21 (som är med i SCA-kommittén) tillsammans med några av de övriga medlemmarna, kommer att driva ett Spring-projekt i syfte att skapa integration mellan Spring och SCA.

Spring och SCA har idag olika format för att definiera de XML-filer som kopplar samman komponenter.

….

Du hittar åtskilliga presentationer om Spring och SCA på Callistas hemsida.

Kommentarer