Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

IBM Rational satsar på byggautomation

// Björn Beskow

Visst kan man lära gamla hundar sitta! Rational tar alltmer till sig opportunistiska idéer från Agile-lägret. Och med en välfylld kassakista kan man köpa upp de bästa, mest innovativa spelarna. Senast i raden av inköp är BuildForge, ett företag specialiserat på verktyg för byggautomation och kontinuerlig integration i Enterprise-tappning. Tänk dig Ant+Maven+CruiseControl, men med ett väl genomtänkt och effektivt admin-gränssnitt, stöd för distribuerade byggservrar på olika plattformar, en komplett säkerhetsmodell, full spårbarhet via auditloggar, och ett öppet API för att plugga in egna byggskript och rapporter. Inget revolutionerande nytt, men i en genomtänkt paketering som ger den stora organisationen möjlighet att konsolidera sina byggprocesser och leva upp till externa krav på spårbarhet och kontroll (SOX …).

Men med Enterprise-produkter följer Enterprise-priser och BuildForge är inget undantag. Därmed blir BuildForge nog ingen CruiseControl-dödare för snå till medelstora projekt. Men existensen av en kommersiell, kompetens spelare kommer att ge hela bygg- och CI-området en ny fokus och legitimitet som förhoppningsvis kommer oss alla till godo!

Kommentarer