Callista Enterprise medarbetare Håkan Dahl

Dependency management för Ant - Ivy i Apache incubator

// Håkan Dahl

För de som föredrar Ant framför Maven2 (eller har existerande byggsystem med Ant) men ändå skulle vilja hantera beroenden till externa bibliotek på ett Maven2-liknande sätt kan Ivy vara ett alternativ.

Ivy integrar med Ant och kan ladda ned beroenden från Maven2-repositories som nu blivit en de-facto standard för att lagra binärfiler för vanliga ramverk (t ex log4j, junit).

Ivy återfinns numera i Apache’s incubator vilket främst är tänkt att bredda den något smala utvecklarbasen som tidigare funnits bakom.

En annan möjlighet för dependencies i Ant är ju givetvis att använda Maven2 dependency-mekanismen direkt i Ant via Maven’s Ant-tasks.

Det är knappast ens en skarp gissning att integration med någon/båda av dessa dependency-management mekanismer kommer vara del av en framtida Ant-release.

För referens återfinns ett par jämförelser mellan Ivy och Maven2 här 1, 2.

Kommentarer