Callista Enterprise medarbetare Håkan Dahl

Kodtäckning i Eclipse med EclEmma-pluginen (open source)

// Håkan Dahl

EclEmma är en open-source plugin till Eclipse (>=3.1) som ger dig en snabb uppfattning om vilken kodtäckning din testkod ger.

EclEmma integrerar med JUnit-testrunnern i Eclipse och körs via “Coverage”-knappen i toolbaren eller från Run-menyns “Coverage”. Efter exekvering av ett test markeras kodrader i editorn med grönt (exekverad kod), gult (delvis exekverade kodrader) eller rött (ej exekverad kod).

Jämfört med den kommersiella Clover-pluginen har ju EclEmma en bit kvar men räcker långt ändå. Jämfört med open-source pluginen Coverlipse så verkar EclEmma vara stabilare och dessutom är resultatet visuellt tydligare.

Kommentarer