Callista Enterprise medarbetare Johan Eltes

TSSS 2007 State Of Ajax

// Johan Eltes

Vem kan bättre belysa ämnet, än personerna bakom ajaxian.com? Föredraget inleddes med Ajax helloworld i Idea 6 - förstås i rasande fart.

Därefter följde en översikt över ajax-ramverk och ett försök att klassificera dem. Diskussionen mynnade så småningom ut i en övergripande klassificering baserat på utvecklarens preferenser:

  • “JavaScript i good”
  • “JavaScript is evil”

Dion valde ett favorit-ramverk för att representera respektive utgångspunkt, samt ett som hamnade “mitt emellan”:

Google Web Toolkit

Google Web Toolkit är ett uppmärksammat vektyg som låter Java-utvecklare utveckla och testa Java Script-applikationer genom att programmera I Java mot ett Java-bibliotek tillhandahållet av Google. Via verktyg, kompileras Java-koden sedan till Java Script för deployment. Google Web Toolkit har dock svårt att hitta vägen in i Corporate IT, eftersom den krtiska kompilatorn ägs av Google. Google säljer ingen support, men har donerat resterande komponenter (klassbibliotek etc) som Open Source.

jMaki

jMaki är ett Ajax-ramverk med integration i JSF. jMaki implementerar inte själv alla JavaScript-kontroller, utan bildar ett abstrationslager med adapters till andra populära bibliotek, så som Prototype och Dojo. jMakis abstraktionslager ger en deklarativ “event-modell” för portabel notifiering av händelser mellan kontroller. Vidare har jMaki en layout-modell som separerar layout-hantering från de komponentramverk som implementerar de enskilda UI-komponenterna.

DWR

DWR är ett ramverk fokuserat på att publicera server-POJOs för transparent åtkomst från Java Script. DWR används vanligen tillsammans med olika widget-bibliotek, så som Prototype.

Men vad tycker de om Tibcos verktyg?

Dion raljerade över Tibcos verktyg. Tibco har släppt sina Ajax-verktyg som Open Source. enligt Dion är Tibcos widget-bibliotek ett av de allra rikaste på marknaden. Tibco har dessutom en grafisk IDE för drag-and-drop-design av JavaScript UI:n. Så varför är jMaki med bland favoriterna och inte Tibco? Dion menar att utvecklare och organisationer har svårt att acceptera Tibco som trovärdig Open Source-källa. Det verkar som att Tibcos satsning på Java script uppfattas som “för bra för att vara sannt”.

Kommentarer