Systemintegration

Vi har lång erfarenhet av att skapa robusta integrationslösningar för affärskritiska tillämpningar. Vårt fokus ligger på integrationslösningar baserade på öppen källkod, som är kostnadseffektiva och minskar inllåsningseffekterna. Genom en väl beprövad process säkrar vi etablering och införande av en integrationsplattform hos våra kunder.

Callista Enterprise erbjuder Systemintegration

Vi har sedan många år tillbaka arbetat med att hjälpa kunder med arkitektur och lösningar för tjänsteorienterad integration. Under de senaste åren har integrationsprodukter baserade på öppen källkod gått starkt framåt. En av drivkrafterna är kostnadsbesparingar, inte bara genom reducerade licenskostnader utan framför allt genom en enklare och snabbare utvecklingsprocess.

En av de mest spridda och använda plattformarna är Mule ESB (Enterprise Service Bus), med över 150 000 aktiva utvecklare och fler än 3000 kunder i produktion. Våra erfarenheter visar att det med Mule ESB är möjligt att korta utvecklingstiden väsentligt utan att ge avkall på prestanda, skalbarhet och stabilitet. De största vinsterna finns att hämta i test- och kvalitetssäkringsaktiviteterna inom utvecklingsprocessen.

Många av de integrationslösningar vi bygger baserar sig på Mule ESB men vi jobbar även med andra produkter som tex Camel och Spring Integration.

Det här kan vi hjälpa till med

 • Integrationsstrategi
 • Integrationsarkitektur
 • Proof-of-concept
 • Integrationsutveckling
 • Etablering och införande av integrationsplattform

Etablering och införande av integrationsplattform

Vi har sedan många år arbetat med systemintegration och etablering av integrationsplattformar med tillhörande processer och infrastruktur för kunder inom såväl den privata som offentliga sektorn. Vi arbetar efter en process som är väl beprövad och som med framgång använts i ett flertal kunduppdrag. Processen går att anpassa så att förändringsarbetet kan skräddarsys efter varje kunds behov och förutsättningar.

Processen är indelad i tre faser och inkluderar följande aktiviteter på en övergripande nivå.

Etablering

 • Etablera driftsmiljö
 • Etablera utvecklingsmiljö
 • Ta fram referensarkitektur och integrationsmönster
 • Definition av meddelandeformat
 • Etablera ramverk för dokumentation

Pilotprojekt (ett eller flera)

 • Genomföra förstudie (kartlägga krav, datamappning, meddelandeformat, icke-funktionella krav)
 • Implementera integrationer
 • Genomföra tester
 • Produktionssätta integrationer

Införande

 • Ta fram roadmap för införande och migrering
 • Exekvera roadmap
 • Nedstängning av gammal integrationslösning

Uppdrag