Callista Enterprise referensuppdrag API Gateway

API Gateway

API Gateway är en lösning för överföring av personlig information mellan myndigheternas system och appar i invånarens privata sfär. Den är en av de viktigaste delarna av Health Innovation Platform - verktygslådan för dig med innovativa e-lösningar för sjukvården! Möjligheterna med API Gateway beskrivs närmare på http://hip.se/utvecklingskit-invanartjanster/

Projektet började 2011 med detta blogginlägg Sedan dess har callista utvecklat tjänsten för Stockholms läns landsting. Vi har svarat för allt från arkitektur till implementation.

Ur teknisk synvinkel är denna applikation extra intressant. Det är den första skarpa applikationen vi gjort som använder sig av non-blocking I/O och reaktiv programmering fullt ut. Läs mer i en bloggpost av Magnus Larsson och i ett cadec-föredrag 2015.

Uppdrag