Callista Enterprise referensuppdrag eBuilder

eBuilder

eBuilder är en ledande leverantör av systemstöd för kundvård. De har nyligen fått en stor order från kinesiska vitvarutillverkaren Quingdau Haier. eBuilder levererar sin plattform Customer Care Orchestration för att tillhandahålla bästa tänkbara kundvård.

ebuilder-customer-care-wish-list.png Antalet slutkunder är mer än 200 miljoner så det är potentiellt väldigt stora volymer data och transaktioner som skall hanteras. För att möte detta är tanken att man skall drifta i molnet vilket ger ett enkelt sätt att skala upp baserat på lasten.

eBuilder har valt Mule ESB som sin integrations- och tjänsteplattform. Med hjälp av Callistas långa och gedigna erfarenhet av både SOA och intergrationsarkitektur i allmänhet och muleplattformen i synnerhet har vi kunnat hjälpa eBuilder med att utveckla sin mule-miljö. Det handlar bland annat om att använda ELK-stacken för loggning och spårning, gatling för prestandatestet, TDD för att öka kvaliten. Vi har även bidragit med utvecklingsinsatser i projektet.

Uppdrag