Callista Enterprise referensuppdrag Impact Frontend

Impact Frontend

Impact är ett system för Volvo Lastvagnars serviceverkstäder över hela världen. Man servar c:a 18.000 samtidiga användare. Tidigare byggde arkitekturen på servergenererad HTML baserad på Struts-ramverket.

Den gamla arkitekturen innebar problem pga av ett stort antal långlivade sessioner som måste hållas på serversidan. Dessa förbrukade mycket minne, och det var svårt att debugga applikationen. Koden på klientsidan var oöverskådlig och besvärligt att enhetstesta. Samtidigt fanns önskemål om att kunna använda nya kanaler som exempelvis läsplattor.

Lösningen blev att skriva om klientkoden till en “Single Page Application” baserat på bland annat Backbone.js. Servern publicerar ett RESTful-api mha webservices och JSON. I stället för att skicka över hela sidor skickas bara den data som behövs i varje läge.

Resultatet har blivit dramatiska minskningar av nätverkstrafik samt last och minnesårgång på serversidan. Upp till 90 % minskning har uppmätts. Man har även fått ett mer responsivt användargränssnitt samt gemensam serverkod som är oberoende av presentationskanal.

Callista har bidragit med att definiera den nya arkitekturen, utveckla proof of concept, utbildning samt att leda implementationen.

Uppdrag