Alla presentationer

Här finns samtliga presentationer samlade, grupperade per event och sorterade i omvänd kronologisk ordning.

Lean & Mean - Så skapar du en äkta microservice-arkitektur med Go

Cadec 2017 i Göteborg

Cadec 2016

Möt Callista på Vitalis

Magnus antagen till JFokus

Cadec 2015

Avoid callback hell when using non-blocking I/O

Säkerhetsdagen 2014

Don't block your Mobiles and Internet of Things

Callista Developer's Conference 2014

Callista Developer's Conference 2013

Callista Developer's Conference 2012

Callista Developer's Conference 2011

Callista Developer's Conference 2010

Callista Developer's Conference 2009

Callista Developer's Conference 2008

Callista Developer's Conference 2007

Callista Developer's Conference 2006

Callista Developer's Conference 2005

Callista Developer's Conference 2004

Callista Developer's Conference 2003