Callista Enterprise medarbetare Andreas Tell

Andreas Tell

Lösningsarkitekt, teknisk projektledare, senior utvecklare

Andreas är en mycket erfaren arkitekt som arbetat med utveckling av komplexa affärssystem, process- och metodutveckling samt infrastrukturtjänster inom ett antal olika branscher. Hans spetskompetens ligger inom lösningar baserade på Java och öppen källkod.

Andreas har mångårig erfarenhet av att arbeta i ledande positioner som chefsarkitekt, mentor och utvecklare i internationella team.

Utöver arkitektur brinner Andreas för process- och metodfrågor: DevOps, Lean och Agile ligger honom varmt om hjärtat.

Varför Callista Enterprise?

För min del var det företagskulturen som helhet som lockade mig. Förhållningssättet till kompetens, ett obyråkratiskt och inkluderande samarbetsklimat för att nämna några exempel. Från att på en tidigare arbetsplats ha anlitat konsulter från Callista till att idag vara en i teamet kan jag konstatera att min positiva syn på Callista bara stärkts; på Callista menar man allvar med kompetensutveckling, här erbjuds stora möjligheter att fördjupa sig inom de områden du som individ brinner för.

+46 766 35 44 04
andreas.tell@callistaenterprise.se

LinkedIn

Blogg

AWS re:Invent 2016 Keynote 2

// Andreas TellHans ThunbergMats Ekhammar

Det generella temat på torsdagens keynote med Amazon AWS CTO Werner Vogels var “transformation”. Givetvis syftade han på de omvälvande förändringar som molnet innebär för IT-branschen i allmänhet och, givetvis, hur Amazons produktutbud bidrar till denna transformation i synnerhet.

Kort summering av de nyheter som presenterades av Amazons CTO.