Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Björn Beskow

Arkitekt, teknisk projektledare, senior utvecklare, mentor

Björn har en gedigen erfarenhet av mjukvaruprojekt inom såväl privat som offentlig sektor och inom ett flertal brancher. Hans specialitet är komplex mjukvaruarkitektur, där han ofta har både en ledande och en utförande roll. Björn brinner även för kvalitetssäkring och testautomation, och jobbar ofta även som coach i agila metoder. Han är en uppskattad talare och framträder ofta på olika seminarier och konferenser som t.ex. Cadec, SDC och JavaZone.

Varför Callista Enterprise?

Callista Enterprise har för mig alltid varit kombinationen av hängivenhet för kompetens och personlig utveckling parat med ett kompromisslöst fokus på kundnytta, på att faktiskt göra skillnad. Personer jag beundrade och som inspirerade mig fick mig att en gång söka mig dit. Det har för mig inneburit snart två decennier av utmaningar och utveckling, och jag påminns ständigt om hur mycket det finns kvar att lära och göra.

+46 733 51 91 73
bjorn.beskow@callistaenterprise.se

Blogg

Creating a custom Gatling prococol for AWS Lambda

// Björn Beskow

Gatling is a powerful load-testing framework with excellent support for testing http-based applications out of the box (and from version 2.x also with limited support for JMS). While http is enough for many applications, we find a frequent need for using other protocols in addition to http. Gatling has a well designed extension mechanism, which allows you to write your own custom protocol handler to use in your Gatling scenarios. Unfortunately, this mechanism is poorly documented (the ‘seminal’ work refered to, GatlingProtocolBreakdown, is from version 1.x). To make things worse, the extension APIs have changed a lot between recent versions. While there are several third party protocol handlers listed in the documentation (extensions), all of them are out-of-date and don’t work with recent Gatling releases. When looking around, I found two excellent, more recent blog posts that both do a good job in describing the bits and pieces of a Gatling custom protocol (write-custom-protocol-for-gatling and load-testing-zeromq-with-gatling), but unfortunately they too are out-of-date with the 2.2.x versions.

Since I recently needed a custom protocol to load test a Serverless architecture based on AWS Lambda functions and Kinesis streams, I had to dig into the API changes to get things working. I ended up reading the source code for the latest version of both the http and jms protocols, in order to understand the APIs. It took me quite a while, so I might as well share my findings!

Kubernetes Presentation

// Björn Beskow

Apache Camel vs Spring Integration

// Björn Beskow

Spring Framework 5 announced

// Björn Beskow