Callista Enterprise medarbetare Erik Lupander

Erik Lupander

Teknisk arkitekt, senior utvecklare

Erik har lång erfarenhet av att arbeta med utveckling och arkitektur inom många olika delar av systemutveckling inom branscher som e-hälsa, logistik, integration, internet-tjänster och mobilitet i rollen som mjukvaruarkitekt eller senior utvecklare.

Erik har ett djupt intresse av att hela tiden utveckla sig i sin yrkesroll, på senare år med allt större fokus på lättviktiga och pragmatiska lösningar med kundnyttan i fokus.

Erik har god vana av att ta en idé till arkitektur och implementera denna med stort fokus på återanvändbarhet, robusthet och skalbarhet.

Varför Callista Enterprise?

Det som fick mig att söka mig till Callista var möjligheten att jobba med några av de vassaste hjärnorna inom arkitektur och utveckling vi har i Sverige - detta i en miljö där kompetens, trivsel och sunda värderingar står i fokus.

+46 733 99 27 21
erik.lupander@callistaenterprise.se

Twitter LinkedIn

Blogg

Go Microservices blog series, part 9 - Messaging with RabbitMQ and AMQP

// Erik Lupander

In part 9 of the Go microservices blog series, we’ll examine messaging between Go microservices using RabbitMQ and the AMQP protocol.

Introduction

Microservices is all about separating your application’s business domain into bounded contexts with clearly separated domains, running with process separation where any persistent relations across domain boundaries has to rely on eventual consistency rather than ACID-like transactions or foreign key constraints. A lot of these concepts comes from or has been inspired by Domain-driven design (DDD). That’s yet another huge topic one could write a blog series about.