Callista Enterprise medarbetare Jonas Behmer

Jonas Behmer

Jonas är en erfaren arkitekt och senior utvecklare med bred erfarenhet av javaplattformen och relaterade teknologier. Han är anhängare av agil metodik, och har i olika uppdrag utvecklat lösningar baserade på Groovy & Grails. Jonas har har även ett stort intresse för testdriven och beteendedriven utveckling (TDD/BDD).

+46 733 76 34 99
jonas.behmer@callistaenterprise.se

Blogg

Ember Tutorial Tutorial

// Jonas BehmerSedina OrucStephen White

Tutorial från Cadec 2015

I dagens webapplikationer förflyttas allt mer av presentationslogik och rendrering av HTML till klienten för att skapa en mer dynamisk och fullödig upplevelse för användaren. Javascript-ramverk som Backbone, Angular och Ember är tre framstående exempel på denna trend. I denna tutorial får du som funderar på att bygga rika, skalbara och ambitiösa webapplikationer en introduktion i Ember.js och hur dess filosofi med konvention över konfiguration förenklar livet för dig som utvecklare. Teori om ramverkets byggstenar och designprinciper varvas med ett konkret exempel där vi implementerar en applikation. Vi börjar med det grundläggande, dvs. “bootstrapping” av en typisk Ember-applikation, för att därefter bygga upp en modulär applikation som är kapabel att kommunicera med REST-tjänster. Vi räknar med att du som vill delta har med dig en dator samt grundläggande kunskap i JavaScript, CSS och HTML.