Oskar Thunman

Medicinsk informatiker, lösningsarkitekt, informationsarkitekt

Oskar är informations- och lösningsarkitekt inom e-hälsa, med lång erfarenhet av nationella och internationella projekt. Han är van att leda team av informatiker kring större leveranser och har lång erfarehet av informationsaktikektur och lösningsarkitektur kopplat till e-hälsoprojekt, samt av att deltaga och leda, nationella och europeiska projekt kring interoperablilitet och informationsarkitektur.

Han har ett stort intresse för interoperabilitetsfrågor och angränsande standarder och profiler och är Callistas representant i SFMI, HL7 Sverige, mm samt en återkommande talare inom interoperabilitets- och innovationsfrågor på branchkonferenser som t ex Vitalis.

Varför Callista Enterprise?

Mitt första intryck av Callista var energin man känner av drivna personer som är på rätt ställe. Fokus på Callista är att man ska trivas, utmanas och utvecklas, där kompetensutveckling och kunskapsutbyte står i centrum.

+46 709 75 75 25
oskar.thunman@callistaenterprise.se

Blogg

Big data och prediktiv analys i sjukvården

// Oskar Thunman

Big data och prediktiv analys i Halmstad

FHIR och interoperabilitet i sjukvården Presentation

// Oskar Thunman

Utmaningar att datatekniskt representera kvalitetsindikatorer

// Oskar Thunman

Modelling a REST API with UML and keeping it agile

// Oskar Thunman