Sedina Oruc

Seniorutvecklare, arkitekt och teknisk ledare

Sedina är en senior mjukvarutuvecklare och arkitekt med mer än 15 års erfarenhet. Hon är van att jobba i internationella team både i rollerna som arkitekt, utvecklare och teknisk ledare.

Under de senaste 4 åren har Sedina helt och hållet fokuserat på front-end teknologier -och arkitektur. Under den tiden har hon jobbat med olika web-klienter och har genom dessa uppdrag fått jobba med och tillämpa en rad olika teknologier som Backbone, Ember, Angular och React.

Sedina sätter högt värde på djup och bred teknisk kompetens samtidigt som hon är övertygad om att gedigna web-lösningar enbart kan växa fram ur djup affärskunskap och god kännedom om slutanvändare.

Varför Callista Enterprise?

Första gången jag satt som åhörare på Cadec:en, blev jag både nervös och inspirerad. Nervös blev jag för att i princip allt som presenterades då var nytt för mig. Inspirerad blev jag för att i den stunden visste jag att min nästa utmaning var att bli en i Callista teamet. Callista har infriat alla mina önskemål och förhoppningar gällande stöttning för ständig kompetensutveckling och öppen dialog. Framförallt har Callista öppnat för mycket eget ansvar och egna initiativ. Inte minst trivs jag på Callista p g a företagets transparenta och effektiva beslutsprocess.

+46 705 48 02 01
sedina.oruc@callistaenterprise.se

Blogg

Typescript - den vackra sidan av javascript Presentation

// Sedina Oruc

Presentation från Cadec 2017 i Göteborg

Om man frågar Google vad TypeScript är så kommer svaren bli många, men det högst rankade blir följande: “TypeScript är ett kostnadsfritt programmeringsspråk och öppen källkod som har utvecklats och underhålls av Microsoft. Det är ett strikt superset till JavaScript, och lägger till valfri statisk typning och klass-baserad, objekt-orienterad programmering till språket.”

Web Components Presentation

// Sedina Oruc

Heads-up, AngularJS 1.x to be deprecated soon

// Sedina Oruc

Coffee Presentation

// Sedina Oruc