Callista Enterprise medarbetare Pär Wenåker

Pär Wenåker

Pär har stor bredd inom Java EE. Han har erfarenhet av att driva arkitekturarbete inom agila projekt i allmänhet och Scrum i synnerhet, och är certifierad Scrum-master. Hans bakgrund inom produktutveckling lägger grund för en stor medvetenhet om arkitekturens betydelse för ett systems hela livscykel.

+46 733 51 91 79
par.wenaker@callistaenterprise.se

Blogg

Scala Exchange, dag 2 - Kompositionalitetsprincipen

// Pär Wenåker

Andra dagen på Scala Exchange började med en uppfriskande och underhållande keynote om Apache Spark av Holden Karau. Det handlade om vilka designbeslut som man tagit i Spark och varför vissa saker inte fungerar som man tror. Vi fick också lära oss att man i princip alltid ska använda Dataframe istället för RDD.

Play 2 Tutorial

// Albert Örwall • Anders AsplundPär Wenåker

Play! Framework Presentation

// Pär Wenåker

Hibernate Search – Hur du Googlar din domänmodell Presentation

// Pär Wenåker