Callista Enterprise medarbetare Pär Wenåker

Pär Wenåker

Pär har stor bredd inom Java EE. Han har erfarenhet av att driva arkitekturarbete inom agila projekt i allmänhet och Scrum i synnerhet, och är certifierad Scrum-master. Hans bakgrund inom produktutveckling lägger grund för en stor medvetenhet om arkitekturens betydelse för ett systems hela livscykel.

+46 733 51 91 79
par.wenaker@callistaenterprise.se

Blogg

Play! Framework Presentation

// Pär Wenåker

Presentation från Callista Developer's Conference 2012

Presentation från React Meetup

Play har seglat upp som ett intressant alternativ för utveckling av web-applikationer i Java. Play är en komplett web-stack som innehåller såväl byggverktyg som web-server. Fokus ligger på att erbjuda en miljö som maximerar produktiviteten i samma anda som Ruby-on-Rails, Django, Grails etc. Samtidigt finns stöd för mekanismer som blir allt vanligare i moderna web-applikationer, exempelvis asynkron hantering.

Play 2 Tutorial

// Albert Örwall • Anders AsplundPär Wenåker

Hibernate Search – Hur du Googlar din domänmodell Presentation

// Pär Wenåker

Increased productivity with JavaRebel

// Pär Wenåker