Mentorskap - Personlig och professionell utveckling för individ och grupp

Är du erfaren i din yrkesroll? Då tycker vi du ska prova mentorskap som alternativ till en traditionell kurs.

Utmaningen

Varje individ har unika kunskaper och erfarenheter som är viktiga att slå vakt om och utveckla. Mentorskap är en bra metod för att tillvarata medarbetarnas kunskap och utveckla den genom aktivt lärande.

Det här kan vi hjälpa er med

Mentorskap handlar om långsiktig vägledning vilket sker genom dialog mellan mentor och individ eller grupp. Under de 10 år som Callista har varit verksamma på den svenska marknaden har vi samlat på oss ovärderliga erfarenheter om hur man bygger komplexa IT-system och lösningar. Dessa kunskaper har vi skaffat oss genom att varje dag hjälpa våra kunder med deras IT-verksamhet och affärer. Erfarenheter som vi vill förmedla till dig för att du ska lyckas med att leverera effektiva IT-lösningar till din organisation.

En mentor från Callista kan fungera som bollplank, kontaktbyggare, inspiratör och coach för att stärka medarbetarens professionella utveckling.

Vi kan erbjuda mentorskap...

inom olika roller:

 • Enterprisearkitekt
 • System- och Lösningsarkitekt
 • Test Manager/Designer
 • Teknisk Projektledare
 • Process Specialist
 • Lead Developer
 • Teknisk Granskare

inom olika tekniker, koncept och produkter:

 • SOA — Service Oriented Architecture
 • Enterprise Application Integration
 • WebSphere Message Broker
 • Java EE
 • Testdriven Development
 • Spring
 • Hibernate

Tillsammans med er lägger vi upp en handlingsplan för den individuella medarbetaren eller gruppen där genomförandet specificeras. I de kontinuerliga samtalen görs en uppföljning av den fastställda handlingsplanen.

Handlingsplanen beskriver mål och syfte med mentorskapet. Den specificerar även upplägg, inbördes rollbeskrivning, etik och spelregler mellan mentor och individ eller grupp.

© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.