Etablering av referensarkitektur

Utmaningen

Råder det Anarki i utvecklingsarbetet med ständigt nya verktyg och metoder utan någon konsekvensanalys?

Affärer och IT-stöd

Ett väl fungerande och flexibelt IT-stöd är en förutsättning för att nå framgång i era affärer, på kort såväl som på lång sikt. För att uppnå detta krävs en medveten strategi för systemutveckling och systeminförande. Callista hjälper er att införa en övergripande systemarkitektur och strategi för teknologier, metoder och verktyg.

Standardisering med Referensarkitektur

En Referensarkitektur är en samling gemensamma och generella regler och riktlinjer för hur ni utvecklar system och integrationslösningar. Se det som ett Best Practice-bibliotek, där ni samlar information om hur er organisation bör arbeta med utveckling i syfte att öka produktiviteten och kvaliteten i ert arbete. När ni utvecklar nya system eller arbetar med integrationslösningar så applicerar ni referensarkitekturens generella regler på det specifika projektets förutsättningar och begränsningar. Genom att använda en Referensarkitektur så skapar ni förutsättningar för en enhetlig arkitektur för era system- och integrationslösningar, vilket kommer att resultera i minskade kostnader för vidareutveckling och underhåll samtidigt som ni ökar kvaliteten i verksamheten.

Det här kan vi hjälpa er med

  • Workshop där vi gemensamt arbetar fram en referensarkitektur för er organisation
  • Granskning av er befintliga arkitektur och systemmiljö
  • Införa en lättviktig modell för arkitekturstyrning, som ett första steg på väg mot TOGAF eller annan EA-metod.
  • Att ta fram en referensarkitektur inom ramen för TOGAF eller annat EA-ramverk (vi har certifierade TOGAF-arkitekter)
  • Mentorskap
För att en referensarkitektur ska ge önskad effekt behövs en följsamhetsprocess, ändringsprocess och lite ordning och reda. Om er verksamhet redan har etablerat ett arkitekturstyrningsramverk, anpassar vi oss efter det. Saknar ni ett, har vi en lättviktig (agil) ansats som kan införas snabbt, så att effekten och förvaltningen av referensarkitekturen kan säkerställas.
© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.