Systemintegration

Kostnadseffektiva SOA-lösningar baserade på öppen källkod

Vi har sedan många år tillbaka arbetat med att hjälpa kunder med arkitektur och lösningar för  tjänsteorienterad integration.  Under de senaste åren har integrationsprodukter baserade på öppen källkod gått starkt framåt. En av drivkrafterna är kostnadsbesparingar, inte bara genom reducerade licenskostnader utan framför allt genom en enklare och  snabbare utvecklingsprocess.

En av de mest spridda och använda plattformarna är Mule ESB (Enterprise Service Bus), som har fler än 1,5 miljoner nedladdningar och tusentals system i produktion. Våra erfarenheter visar att det med Mule ESB är möjligt att korta utvecklingstiden väsentligt utan att ge avkall på prestanda, skalbarhet och stabilitet. De största vinsterna finns att hämta i test- och kvalitetssäkringsaktiviteterna inom utvecklingsprocessen.

Det här kan vi hjälpa er med

  • Integrationsstrategi
  • Integrationsarkitektur
  • Proof-of-concept
  • Utvecklingstjänster inom affärsområdet Callista Software
  • Planering av support- och underhåll (SLA)

Öppna plattformar


Många av de integrationslösningar vi bygger baserar sig på Mule ESB, som är en av de mest spridda och använda öppen källkodsplattformar för integration.

Callista Enterprise är partner med MuleSoft, som tillhandahåller professionell programvara, support och tjänster till organisationer som använder Mule ESB. Partnerskapet ger oss tillgång till expertis och resurser som behövs för att skapa skarpa integrationslösningar hos kunder.

© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.