Vårdens IT-arkitekter

Tjänster inom vård och omsorg

Med en sund IT-arkitektur som bas skapar man hållbara IT-lösningar som svarar mot vårdens och medborgarnas behov. Våra IT-arkitekter har stor kunskap om vårdens IT-mässiga utmaningar, och kan bidra till effektivare projekt och lösningar som verkligen fungerar i praktiken. Erfarenheten har vi byggt upp genom medverkan i ett stort antal nationella initiativ och projekt.
 
Våra tjänster inom vård och omsorg spänner över ett brett spektrum, från kravarbete och stöd vid upphandlingar till utveckling av färdiga integrationslösningar.

Mer information

Det här kan vi hjälpa er med

Beställarstöd
 • Ansvar för arkitekturfrågor vid upphandlingar och proof-of-concepts
 • Beskrivning av användningsfall och processer
 • Precisering/avstämning av krav relaterat till den nationella arkitekturen
 • Planering för införande av NPÖ och Säkerhetstjänster
 • Granskning av systemarkitektur och projekt
Referensarkitektur
 • Granskning av befintlig arkitektur och systemmiljö
 • Införande av lättviktsmodell för arkitekturstyrning
 • Framtagning av referensarkitektur baserat på TOGAF eller annat EA-ramverk
Integration
 • Framtagning av integrationsstrategi
 • Beskrivning av integrationsarkitektur
 • Val av plattformar och verktyg
 • Framtagning av standardiserade tjänstekontrakt enligt RIV Tekniska Anvisningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Se även våra verktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Utveckling av integrationslösningar såsom nationella e-tjänster (t.ex. tidbokning i MVK), anslutning till NPÖ, integrationer mot regional patientöversikt och lokala e-tjänster mot vårdsystem.
 • Rådgivning kring användning av tjänsteplattformenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Utveckling av lokala och nationella integrations-lösningar baserade på tjänsteplattformenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.