Referenser

Alecta - design av kundspecifikt ramverk
Vårt uppdrag hos Alecta visar hur ramverk och återanvändbara komponenter hjälper utvecklarna att lägga mindre tid på grundfunktionalitet. Alecta sparar tid och blir mer effektiva i sin systemutveckling. Läs mer om hur vi hjälper Alecta här.

AstraZeneca - systemarkitekt i ett nyutvecklingprojekt
En kompetent systemarkitekt som kan sätta arkitektur och metoder är en viktig kugge i ett framgångsrikt systemutvecklingsprojekt. Hur vi hjälpt AstraZeneca i ett affärskritiskt projekt kan du läsa om här.

AstraZeneca - J2EE best practice
För att bli effektivare i starten och i genomförandet av J2EE-projekt har man samlat in best practice från hela organisationen och skapat en gemensam kodbas samt dokumentation av riktlinjer. Detta ger också enhetlighet i projekten och förvaltningen. Hur vi hjälpt AstraZeneca att etablera "best practices" om J2EE kan du läsa om här.

Papyrus - systemarkitekt e-handelssystem
Snabba svar, raka besked och en strävan att göra kundens vardag enklare är riktlinjer för Papyrus. Ett led i att uppfylla detta är tillgänglighet dygnet runt. Att man som systemarkitekt har förståelse för de affärsmässiga målen är av stor betydelse för ett framgångsrikt arkitekturarbete. Hur vi hjälpt Papyrus kan du läsa om här.

E-handelsplats - teknikmigrering
Att migrera från gammal till ny teknik, i detta fallet J2EE, innebär ofta stora förändringar för medarbetarna. Utbildning och mentorskap utöver planering och teknikval, är viktiga delar i ett migreringsarbete. Hur vi hjälpt en av våra kunder att migrera kan du läsa om här.

Integration - mentorskap
Vi löser inte bara dina problem - vi delar med oss av vår kunskap. Ett mått för lyckat uppdrag är när konsulten har gjort sig själv överflödig. Hur vi stöttat en av våra kunder i ett integrationsprojekt kan du läsa om här.

© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.