Alecta - design av kundspecifikt ramverk

Tjänstepensionsföretaget Alecta förvaltar närmare 330 miljarder kronor och ger service till 27 000 kundföretag och 1,6 miljoner försäkrade. På uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK hanterar Alecta huvuddelen av tjänstepensionen ITP.

Patrik Lokén, ansvarig för arkitektur och utveckling på .NET-plattformen hos Alecta berättar:
- Hjärtat i vår verksamhet är ett försäkringssystem. Det nuvarande systemet är 30 år gammalt och ska ersättas med ett nytt, modernt system.

Här har Callistas Magnus Larsson lett arbetet med att lägga grunden för utvecklingen på klientsidan. Alecta valde att jobba med rika windowsklienter. Detta gjorde man av flera skäl; dels får man ett lättillgängligt användargränssnitt för såväl utvecklare som användare, dels har man sedan tidigare erfarenhet av utveckling för Windows på Alecta.

Magnus har tidigare varit inblandad i andra projekt hos Alecta men har arbetat med nuvarande projekt sedan i juni 2004. Magnus roll är att ta fram ett ramverk för utvecklarna och bygga återanvändbara komponenter. Dessutom är han med som stöd för utvecklarna under uppstarten av utvecklingsarbetet. Ramverket underlättar också för nytillkomna utvecklare som snabbt kan sätta sig in metoderna och komma igång med arbetet.

- Tack vare ramverket och de färdiga komponenterna Magnus byggt kan våra utvecklare lägga mindre tid på grundfunktionalitet. Man gör inte om samma sak flera gånger, vi sparar tid och blir mer effektiva, berättar Patrik. Han fortsätter:
-Magnus ansvarar för att driva arbetet framåt men jobbar hela tiden tillsammans med en av våra anställda för att kontinuerligt överföra kunskap så att vi själva kan ta över arbetet. Målsättningen är att den slutliga överlämningen ska ske vid årsskiftet 2004/2005.

Redan en bit in på hösten var en första version av ramverket klar och utvecklingen kunde påbörjas. I samband med detta genomfördes också utbildning för utvecklarna, något som återkommer vartefter ny funktionalitet tillkommer. Förutom detta och det nära samarbetet med Alectas anställda kommer Magnus också att överlämna komplett dokumentation för att säkerställa att det fortsatta utvecklingsarbetet går smidigt.

- Totalt kommer utvecklingen av det nya försäkringssystemet att spänna över flera år. När utvecklingsarbetet är i full fart kommer omkring tio utvecklare att använda ramverket, säger Patrik. Och avslutar: Redan innan detta projekt hade vi goda erfarenheter av att arbeta med Callista och vi har inte ändrat uppfattning efter Magnus insats i det här projektet.

© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.