E-handelsplats - teknikmigrering

Callista var en viktig partner när en av Sveriges ledande e-handelsplatser skulle designas om. Det man ville uppnå var ett modernare gränssnitt, utökad funktionalitet och större möjligheter att bygga vidare i framtiden. Samtidigt skulle webbplatsen fungera mot ett bakomliggande system som sköter själva transaktionerna.

Tidigare hade man förlitat sig på ett föråldrat programspråk och cgi-script. Man arbetade heller inte med relationsdatabaser utan använde äldre teknik även här. Ett av problemen med detta var att det blev allt svårare att hitta personal med kompetens i det programmeringsspråk man använde. För den nya versionen av e-handelsplatsen fattade man beslut om att utveckla i Java med J2EE som plattform, något som mer eller mindre innebar att ta ett steg 20 år framåt i tiden.

Företaget hade tre utvecklare som genom sin erfarenhet och verksamhetskunskap var nyckelpersoner för framgång. Dessa hade däremot inte kunskapen om de nya teknikerna och metoderna. Därför blev första delen i Callistas uppdrag att genomföra utbildning i Java, modellering, relationsdatabaser, RUP och övrig kunskap som skulle bli nödvändig för att lyckas. Denna fas spände över ungefär två månader. Längre in i projektet anställdes också fler utvecklare med kunskap inom Java.

Efter utbildningsmomentet fortsatte man med kravinsamling och design som utgick ifrån ett par usecases. Sedan påbörjades utvecklingsarbete och programmering av den nya webbplatsens första version. Eftersom målet var att kunden skulle kunna fortsätta utveckling på egen hand, drog sig Callistas konsult gradvis ur det operativa arbetet. Istället fungerade han under en tid som mentor och stöd för kundens interna utvecklare.

© 2013 Callista Enterprise AB. All rights reserved.