Enterprise Frontend

De senaste årens utveckling inom smarta klienter skapar möjligheter till en ny typ av applikationer. Webbapplikationer och mobilappar kan inte längre hanteras som separata företeelser, vi behöver en arkitektur som förenar alla typer av smarta klienter i en enhetlig lösning. Såväl frontend som backend måste utformas på rätt sätt för att till fullo utnyttja de nya möjligheterna.

Callista Enterprise erbjuder Enterprise Frontend

Enterprise Frontend är en arkitektur som förespråkar en tydlig uppdelning mellan frontend och backend, där grunden är ett antal återanvändbara tjänster. Användargränssnittet med tillhörande kod hämtas bara en gång, därefter överförs endast datainnehåll via tjänsterna. Detta ger följande fördelar:

  • Trevligare och snabbare användargränssnitt – möjlighet att erbjuda det moderna och interaktiva gränssnitt som användarna förväntar sig
  • En server - många klienttyper – en och samma uppsättning tjänster på serversidan kan användas för alla typer av klienter: webb, mobil HTML-app & mobil native-app
  • Specialiserade team – utveckling av backend och frontend kan bedrivas separat, vilket möjliggör effektiv bemanning av team och kortare release-cykler
  • Effektivare backend – presentationslogiken sköts på klienten vilket avlastar serversidan och reducerar krav på bandbredd

Det här kan vi hjälpa er med

Oavsett om du står inför en modernisering av ett befintligt system eller utveckling av ett nytt system kan Callista Enterprise hjälpa till att skapa en robust och framtidssäker lösning.

Callista Enterprise erbjuder

  • Workshop – analys av nuläge och framtagning av roadmap
  • Kompetenslyft – utbildning i Enterprise Frontend-arkitektur
  • Proof-of-concept – se vad Enterprise Frontend kan tillföra i ditt systemlandskap
  • Mentorskap – Enterprise Frontend-arkitekt och lead developer deltar i projekt
  • Föredrag – en inspirerande introduktion till Enterprise Frontend-arkitekturens fördelar och möjligheter

Uppdrag