Technology Transition

Heltäckande stöd vid tekniska och arkitekturella förändringar

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att genomföra tekniska och arkitekturella förbättringar i IT-miljön. Oavsett om det handlar om en varsam renovering eller en total ombyggnad kan vi bidra med kompetens och stöd genom hela processen. Vårt uppdrag är inte avslutat förrän den nya lösningen är kvalitetssäkrad och driftsatt i produktion.

Callista erbjuder Technology Transition

Inom Technology Transition hjälper vi kunder att utveckla sin IT-verksamhet med kraften från nya teknologier och metoder. Vi har ett heltäckande tjänsteerbjudande, från omvärldsbevakning och strategi till praktisk realisering i ny teknik.

Vi bevakar kontinuerligt nya kompetensområden i systemutvecklingens framkant. Efter en noggrann utvärdering väljer vi ut teknologier och metoder som vi ser kan göra verklig nytta hos våra kunder, och paketerar sedan arkitektur och angreppssätt för att underlätta införandet.

Aktuella kompetensområden

För närvarande hjälper vi kunder med intressanta utmaningar inom bland annat följande kompetensområden.

 • Microservices - arkitektur som ger kortare ledtider, högre skalbarhet och ökad feltolerans
  Exempel på områden: Kubernetes, OpenShift, Docker, Spring Boot, Netflix OSS, AWS Lambda, …

 • Molnarkitektur - skalbarhet och tillgänglighet till lägre kostnad
  Exempel på områden: Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure, …

 • Frontendarkitektur - arkitektur som förenar smarta klienter och backend i en enhetlig lösning
  Exempel på områden: React JS, React Native, Webpack, Cypress, Angular, Typescript, WebAssembly, iOS, Swift, ARKit, …

 • Framtidens utvecklingsmiljöer och språk - snabbare utveckling, minskat footprint
  Exempel på områden: Go, Kotlin, Scala, Rust, Javascript ES6, …

 • Backend i teknikens framkant - skapa möjligheter med ny teknologi
  Exempel på områden: Java 10, Spring 5, Node.js, Machine learning, IoT, Blockchain-teknik, Kafka, NoSQL, NewSQL, …

 • APIer och Informatik - grunden för digitalisering och gränslös kommunikation
  Exempel på områden: Swagger, RAML, OpenAPI Specification, GraphQL, HL7 (exempelvis FHIR), …

 • Agil arkitektur - en fast grund att bygga morgondagens lösningar på
  Exempel på områden: Enterprise Architecture, Reactive Architecture, Containerteknik, Serverless, DDD, Bimodal, …

Kompletta team

Vi erbjuder kompletta team för att genomföra förändringar, med konsulter som är specialister inom ett eller flera av följande områden.

 • Enterprisearkitektur
 • Lösningsarkitektur
 • Mjukvaruarkitektur
 • Systemutveckling
 • Systemintegration
 • Informationsarkitektur

Vad vi gör

I våra uppdrag hjälper vi kunder med att

 • Strategisk IT-rådgivning
 • Arkitekturell och teknisk expertis vid upphandlingar
 • Ta fram referensarkitektur och arkitekturell roadmap
 • Informationsmodellera och specificera API:er
 • Definiera och sätta upp utveckling- och deployment pipeline
 • Ta fram teststrategi och implementering av testmetodik
 • Arbeta som lead developer i utvecklingsteam
 • Genomföra utvecklingsinsatser med kompletta team
 • Utbilda och coacha utvecklingsteam