Callista Enterprise referensuppdrag Inera - Intygsprojektet

Inera - Intygsprojektet

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att elektroniskt informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan effektiviserar hanteringen och ökar kvaliteten på läkarintygen. Samtidigt förbättras stödet för de inblandade i sjukskrivningsprocessen – invånaren, läkaren och annan sjukvårdspersonal samt handläggaren. Detta stärker rättssäkerheten och likformigheten i Försäkringskassans handläggning, ger en bättre service för de försäkrade och innebär lägre kostnader för stat och landsting.

Projektet Intygstjänster 2017-18 finansieras via överenskommelsen om sjukskrivning och rehabilitering, beställare är SKL.

Callista har bidragit till projektet med konsulter inom en antal olika roller

  • Lösningsarkitektur
  • Systemarkitektur
  • Teknisk projektledning/Scrum Master
  • Systemutveckling, såväl frontend som backend

Mycket bra beskrivning av projektet finns via länken nedan: http://www.inera.se/TJANSTER–PROJEKT/Intygstjanster/

Mer info om överenskommelsen mellan SKL och regeringen: https://skl.se/halsasjukvard/sjukskrivningochrehabilitering/overenskommelse2016.5228.html

Uppdrag