Callista Enterprise referensuppdrag Nationell Tjänsteplattform

Nationell Tjänsteplattform

Hur kan man skapa nationella e-hälsotjänster när informationen är utspridd i en mängd olika system som använder olika protokoll och meddelandeformat?

Sverige har många vårdgivare, som har sina egna system för olika funktioner, t.ex. journal, listning och tidbokning. Systemen använder ofta olika protokoll och meddelandeformat, vilket gör det svårt att utbyta information.

IT-miljön är i ständig förändring, system tillkommer, flyttas eller tas bort. Punkt-till-punkt-integration leder till ständigt ökande komplexitet och allt större svårighet att göra förändringar

Det man hade behov av var en möjlighet för olika system att kommunicera via standardiserade tjänster, så att förändringar i enskilda system inte påverkar alla andra.

Lösningen

Arkitektur

En nationell integrationsarkitektur och en nationell tjänsteplattform som möjliggör effektivt informationsutbyte. Lösningen bygger på följande komponenter.

  • Standardiserat överföringsprotokoll (RIV TA)
  • Standardiserade meddelandeformat (Tjänstekontrakt)
  • Vägval görs i en central accesspunkt (Tjänsteplattform) med hjälp av logiska adresser
  • En tjänsteadresseringskatalog används för att hantera vägvalsinformation och behörighetsinformation

Resultat

En nationell tjänsteplattform som varit i skarp drift sedan i juni 2010. För närvarande är 5000 verksamheter anslutna, och c:a 2 miljoner meddelanden skickas per dygn.

Callistas Enterprise insats

Callista har bidragit med kompetens och resurser på följande sätt.

  • medverkat i framtagandet av den nationella referensarkitekturen för vård och omsorg länk
  • ansvarat för framtagning av standariserat överföringsprotokoll (RIV TA 2.0)
  • byggt proof-of-concept för den nationella arkitekturen
  • utvecklat första produktionsreleasen av tjänsteplattfomen
  • har ansvarat för övergripande arkitektur, vidareutveckling av funktionalitet samt applikationssupport för tjänsteplattformen

Mer information

Uppdrag