Callista Enterprise referensuppdrag Svenska kraftnät - Elmarknadshubben

Svenska kraftnät - Elmarknadshubben

Svenska kraftnät har fått i uppdrag från Regeringen att införa en ny elmarknadshubb för den svenska elmarknaden. Hubben ska förenkla utbytet av information mellan elmarknadsföretagen och underlätta för mer flexibla elförsörjningslösningar för elanvändaren. I slutändan ska framtidens elkonsumenter endast behöver ha kontakt med ett elhandelsföretag, som fakturerar kostnaderna för både elförbrukning och elanvändning. Detta projekt berör ca 400 elmarknadsaktörer.

Callista bidrar i projektet genom att driva de arkitekturella frågorna i framtagandet av den nya hubben, samt har en aktiv del i själva upphandlingen av en IT-leverantör.

Läs mer om elmarknadshubben här: https://www.svk.se/hubb

Läs mer om upphandlingen här: https://callistaenterprise.se/blogg/presentationer/cadec/2018/09/27/agil-upphandling/

Uppdrag