Partners

För att kunna ge bästa möjliga service till våra kunder samarbetar vi med utvalda partners. Det ger oss snabb tillgång till expertis inom kompletterande teknologier samt resursförstärkning vid behov.

Callistanätverket

Callista Enterprise AB är del av konsultnätverket Callista. Medlemmarna i nätverket hjälper varandra inom olika kompetensområden - vilket ger oss snabb tillgång till specialister inom kompleterande teknologier.

Mer om Callista-nätverket

Andra konsultföretag

Callista Enterprise jobbar i vissa projekt tillsammans med partners för att kunna erbjuda våra kunder både utvidgad kompetens och ökade resurser. Några av dem är Chorus, Kentor och Mawell.