Jfokus

Vi är partners med Jfokus. Ni hittar oss som utställare på deras event. De engagerar oss även som föredragshållare på konferenser, lärare på fördjupande workshops och talare vid Brown Bags dragningar. Läs mer om Jfokus här