HL7

Vi är sedan många år medlemmar i HL7 Sweden. HL7 arbetar för att sprida användandet av standarder för att öka effektiviteten inom hälso- och sjukvård. Läs mer om HL7 här