Callista Enterprise medarbetare Jan Västernäs

Succe för ReactJS Meetup

// Jan Västernäs

Det kom c:a 55 deltagare till första meetupen kring ReactJS. I morse fanns det 75 intresserade men alla kunde inte komma, och det hade vi inte klarat av i lokalen heller.

Programmet innehöll

  1. Intro to ReactJS and Flux - Stephen White
  2. React in real life. - Fredrik Björeman
  3. A look into Redux - Stephen White
  4. Scoping css in your React Components - Gabriella

Kommentarer