Callista Enterprise

Välkommen till Callista Enterprise. Med kunskap och engagemang som bas hjälper vi våra kunder att utveckla sin IT-verksamhet med kraften från nya tekniker och metoder.

Erbjudanden

Uppdrag

Medarbetare

Våra konsulter i Göteborg och Stockholm kombinerar hög teknisk kompetens med förmåga att förstå kunders behov och önskemål. Vill du bli en av oss?

Event

Blogg

Utmaningar att datatekniskt representera kvalitetsindikatorer

// Oskar Thunman

För att datatekniskt representera en kvalitetsindikator i syfte att kommunicera mellan olika intressenter vad måttet innebär och för att förstå hur mätvärden för en indikator skall överföras är mätenheten för indikatorn en väsentlig skillnad mellan indikatorer. Att kunna representera olika mått på kvalitet är en förutsättning för att indikatorer ska kunna omsättas i t ex beslutstöd, ersättningsystem och i uppföljningsarbete.