Blogg

Välkommen till Callista Enterprise blogg - här finns tekniska artiklar, presentationer och nyheter om arkitektur och systemutveckling. Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter.

Callista Enterprise medarbetare Sedina Oruc

Typescript - den vackra sidan av javascript Presentation

// Sedina Oruc

Presentation från Cadec 2017 i Göteborg

Om man frågar Google vad TypeScript är så kommer svaren bli många, men det högst rankade blir följande: “TypeScript är ett kostnadsfritt programmeringsspråk och öppen källkod som har utvecklats och underhålls av Microsoft. Det är ett strikt superset till JavaScript, och lägger till valfri statisk typning och klass-baserad, objekt-orienterad programmering till språket.”

Callista Enterprise medarbetare David Ström

Grafdatabaser, FTW!

// David Ström

Igår lyssnade jag på ett webinar om Neo4j’s grafdatabas riktat till personer med erfarenhet av SQL-databaser.

Callista Enterprise medarbetare Patrik Gustavsson

Arkitekturblogg del 5: Arkitekturmönster

// Patrik Gustavsson

För många år sedan ställde en amerikansk forskare vid namn Mary Shaw en intressant frågeställning. Hur kommer det sig att en del projekt lyckas och andra misslyckas trots att förutsättningarna egentligen är likadana? Hon kom fram till att det inte är så lätt att se en gemensam faktor för de projekt som misslyckas. Men hon kunde tydligt urskilja ett antal saker som genomgående framträdde i lyckade projekt.

Callista Enterprise medarbetare Anders Forssell

Alla vägar bär till PaaS

// Anders Forssell

Här på Gartners konferens - som hålls på Caesar’s Palace i Las Vegas - har vi fått lära oss att alla vägar bär till … PaaS (och inte till Rom som kanske hade passat in med tanke på lokaliteten).

Callista Enterprise medarbetare Andreas Tell Callista Enterprise medarbetare Hans Thunberg Callista Enterprise medarbetare Mats Ekhammar

AWS re:Invent 2016 Keynote 2

// Andreas TellHans ThunbergMats Ekhammar

Det generella temat på torsdagens keynote med Amazon AWS CTO Werner Vogels var “transformation”. Givetvis syftade han på de omvälvande förändringar som molnet innebär för IT-branschen i allmänhet och, givetvis, hur Amazons produktutbud bidrar till denna transformation i synnerhet.

Kort summering av de nyheter som presenterades av Amazons CTO.

Callista Enterprise medarbetare Andreas Tell Callista Enterprise medarbetare Hans Thunberg Callista Enterprise medarbetare Mats Ekhammar

AWS re:Invent 2016

// Andreas TellHans ThunbergMats Ekhammar

Vi är på plats på re:Invent 2016 i Las Vegas för att bevaka vad som är nytt och hett inom Amazon Web Services (AWS). Vi ser fram emot fyra fullmatade dagar med spännande nyheter och bra föredrag. Missa inte kommande rapporter från konferensen.

Callista Enterprise medarbetare Björn Beskow

Creating a custom Gatling prococol for AWS Lambda

// Björn Beskow

Gatling is a powerful load-testing framework with excellent support for testing http-based applications out of the box (and from version 2.x also with limited support for JMS). While http is enough for many applications, we find a frequent need for using other protocols in addition to http. Gatling has a well designed extension mechanism, which allows you to write your own custom protocol handler to use in your Gatling scenarios. Unfortunately, this mechanism is poorly documented (the ‘seminal’ work refered to, GatlingProtocolBreakdown, is from version 1.x). To make things worse, the extension APIs have changed a lot between recent versions. While there are several third party protocol handlers listed in the documentation (extensions), all of them are out-of-date and don’t work with recent Gatling releases. When looking around, I found two excellent, more recent blog posts that both do a good job in describing the bits and pieces of a Gatling custom protocol (write-custom-protocol-for-gatling and load-testing-zeromq-with-gatling), but unfortunately they too are out-of-date with the 2.2.x versions.

Since I recently needed a custom protocol to load test a Serverless architecture based on AWS Lambda functions and Kinesis streams, I had to dig into the API changes to get things working. I ended up reading the source code for the latest version of both the http and jms protocols, in order to understand the APIs. It took me quite a while, so I might as well share my findings!

Callista Enterprise medarbetare Patrik Gustavsson

En överblick av bloggserien kring arkitektur

// Patrik Gustavsson

Målet med denna bloggserie kring arkitektur är att ge en allmän introduktion till vad arkitektur är och vad det innebär att arbeta praktiskt som arkitekt. Fokus är på mjukvaruarkitektur, men även andra typer av arkitektur kommer att belysas.

För att underlätta för er läsare att hitta rätt bland alla olika delar kommer här en sammanställning: