Callista Enterprise medarbetare Mats Ekhammar

JUnit 4 har släppts

// Mats Ekhammar

Nu har version 4 av JUnit släppts. Under flera år har version 3 varit gällande. Den största nyheten är stödet för annoteringar.

Annoteringar kompletterar de namnkonventioner som måste följas för tidigare versioner av JUnit. Istället för att alla test-metoder behöver döpas till test… kan metoderna annoteras:

@Test
public void simpleAdd() {
    Money m12CHF= new Money(12, "CHF");
    Money m14CHF= new Money(14, "CHF");
    Money expected= new Money(26, "CHF");
    Money result= m12CHF.add(m14CHF);
    assertTrue(expected.equals(result));
}

Detta kan jämföras med TestNG, som …

Kommentarer