Callista Enterprise medarbetare Johan Eltes

Deploy av portlets i WAS 6.1

// Johan Eltes

Kraftfulla portalservrar - så som WebSphere Portal Server - är i många avseende mer lika integrationplattformar än applikationsservrar. Att utveckla, testa och deploya applikationer som publicerar s.k. portlets (enligt Java-standarden JSR-168) mot en full portal server är komplext för alla inblandade discipliner. Standarden WSRP (WebService Remote portlets) syftar till att frikoppla driften av en portlet-applikation från själva portal-servern. Portlets deployas på en applikationsserver med stöd för att “producera” portlets via WSRP. Sidor i portalservern konfigureras att konsumera portlets via WSRP:

Bild saknas

Härvid uppnås flera fördelar:

  • Applikationsservern kan (i teorin) vara från annan leverantör
  • Portalservern kan (i teorin) vara från annan leverantör (t.ex. Microsoft Sharepoint)
  • Egenutvecklad kod behöver inte deployas i den centrala infrastrukturen för portalen (portalservern)
  • Man tvingas inte introducera webservices eller annan remoting mellan presentations- och tjänstekomponenter
  • Ansvaret för innehåll kan ägas av den eller de organisationer som utvecklar och driftar applikationer
  • Portalservrar ligger ofta på en äldre version av grundplattformen än applikationsservrar, vilket då inte behöver drabba utvecklingen av portlets

Fram till i somras har WebSphere Application Server saknat stöd för att “producera” WSRP-portlets för konsumtion i WebSphere portal Server. Detta har dock avhjälpts genom lanseringen av “IBM WSRP Version 1.0 Producer for IBM WebSphere Application Server”. Detta tillägg är utvecklat och supportat av IBM.

Kommentarer